Noutăți Noutăți editoriale

A apărut o nouă carte despre simbolismul cromatic în cultura tradiţională, semnată de Tamara Apostol-Macovei

Arealul carpatic a constituit o zonă favorabilă pentru manifestarea simbolului cromatic timp de milenii, conservând astfel dovezi concludente ale vieții spirituale a trăitorului sedentar. Fără o interpretare sistemică a fenomenului simbolului cromatic, nu vom reuși să construim și să întregim viața istorică, spirituală a poporului nostru.

Cunoașterea simbolismului cromatic în cultura tradițională constituie o temă de actualitate, a cărei investigare ar contribui substanțial la întregirea ființei spirituale a neamului românesc.
În cele patru secţiuni ale cărţii, autoarea examinează rând pe rând simbolurile cromatice primare în cultura tradiţională danubiano-pontică, spaţiul, timpul şi motivaţia simbolului cromatic, suportul material de reprezentare a simbolurilor, dar şi materialele propriu-zise de redare a acestora. de asemenea, sunt identificate particularităţile cromatice zonale şi semnificaţiile simbolurilor tradiţionale în plan lingvistic. Autoarea este în special preocupată de aspectul etnologic al simbolismului cromatic, mai puţin supus unor investigaţii ample, fundamentale.
Textul e însoţit de 5 planşe (în total 40 de pagini) cu material fotografic, adunat şi selectat de autoare, care va ajuta potenţialul cititor să surprindă elementul definitoriu care a asigurat enigmatica longevitate a simbolurilor în timp: fondul spiritual profund cultic, religios, mistic.

Cartea se adresează în primul rând specialiştilor în domeniul istoriei şi teoriei artei populare, studenţilor de la instituţiile de profil, dar şi celor interesaţi de a-şi spori nivelul de cunoştinţe.

Cartea „Simbolismul cromatic în cultura tradiţională românească” semnată de Tamara Apostol-Macovei poate fi găsită la Editura Ştiinţa sau în librăriile din oraş.

Related Posts

Leave a Reply