Autori din Republica Moldova Noutăți Noutăți editoriale

Editura Știința anunță apariția a două volume de Scrieri semnate de Sergiu Matei Nica

Editura Știința anunță apariția a două volume de Scrieri semnate de Sergiu Matei Nica. Sergiu Matei Nica (1917 – 1973) e un poet, prozator şi publicist român din Basarabia, unul dintre cei mai talentaţi şi unul dintre cei mai puţin cunoscuţi scriitori basarabeni din interbelicul românesc. Deţinut politic, face ani grei de puşcărie comunistă, lăsând numeroase manuscrise, publicate postmortem.

Ediţia pe care o propune Editura Știința încearcă să facă dreptate scriitorului şi cititorului, e o tentativă de reabilitare estetică şi politică a omului de cultură. Ediția de față, concepută în două volume, prezintă o selecție din moștenirea literară a scriitorului Sergiu Matei Nica, mai puțin cunoscută cititorului, în mare parte inedită. Cele două compartimente din volumul I, consacrate poeziei și prozei, sunt împărțite în câte două secțiuni: a editelor și a ineditelor. În cazul secțiunii editelor poetice, un loc separat (și privilegiat) i se acordă volumului tipărit în 1943 – Furtuni pe Nistru –, urmat apoi de numeroase poezii rămase în periodice, aranjate în ordine cronologică. Compartimentul prozei dispune și el de o secțiune a textelor publicate numai în periodice și alta a ineditelor.

Volumul doi al ediției de Scrieri ale lui Sergiu Matei Nica include în prima sa secțiune o selecție din publicistica literară și cea cu tematică socială, politică etc. a autorului, reflectând astfel o activitate extrem de intensă, mai cu seamă în anii 1940–1944, când scriitorul este, probabil, cel mai harnic publicist basarabean.Cea de-a doua secțiune a volumului cuprinde aproape jumătate din paginile jurnalului lăsat de scriitor, ce acoperă intervalul 1967–1973 (notații propriu-zis diaristice, dar și „amintiri”, medalioane, eseuri, articole gazetărești, luări de poziție, opinii relative la viața literară, socială și politică, precum și texte literare cu un filon mai mult sau mai puțin bogat de ficțiune). Ultima secțiune, intitulată Note și comentarii, oferă cititorului date și informații suplimentare cu referință la textele incluse în volum. Cărțile pot fi comandate direct la editură (link aici)

Related Posts