Cultural Divers Noutăți

Elevi din învățământul gimnazial și liceal sunt invitaţi să participe la Concursul de creație literar-artistică „Grigore Vieru – poetul polivalențelor eterne”

Elevi din învățământul gimnazial și liceal sunt invitaţi să participe la Concursul de creație literar-artistică „Grigore Vieru – poetul polivalențelor eterne”, poet al sufletului românesc, ediția a I-a, organizat de Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu–Prim” din Chișinău, în perioada 27.04.2021 – 24.05.2021.

Finalitatea concursului constă în valorizarea operei lui Grigore Vieru în temeiul modelării unor cititori competenți, atrași de identificarea, interpretarea semnelor definitorii ale fenomenului poetic vierean ca parte însemnată a liricii românești contemporane, precum și de dezvăluirea propriului său spirit creativ. Abordarea multiaspectuală a creației distinsului poet (traducere, pictură, comentariu și analiză) demonstrează complexitatea acesteia și capacitatea ei de a răspunde cu demnitate provocărilor timpului: de a fi diversă, incitantă, actuală, în corespundere cu orizontul de așteptare a cititorului de azi.

SECȚIUNI:
I. Creație literară:

Subsecțiunea I. Elevii claselor a V-a – a VI-a vor inventa o „Poezie –literă”, conform cerințelor de realizare a unei pictograme/caligrame.
Subsecțiunea II: Elevii claselor a VII-a – a IX-a vor crea acrostihuri, pornind de la un vers vierean pe tema copilăriei.
Subsecțiunea III: Elevii claselor a X-a – a XII-a vor redacta un eseu reflexiv de 2 -3 pagini, pornind de la o aserțiune viereană pe tema iubirii.
II. Traducere literară
Elevii claselor a X-a – a XII-a vor traduce câte o poezie lui Grigore Vieru în limba engleză.
III. Artă plastică
Elevii claselor a V-a – a XII-a vor realiza un desen ce ar reflecta sinteza vieții și a operei vierene, care va constitui logo-ul concursului pentru celelalte ediții.
IV. Parteneriat internațional online cu participarea elevilor din clasa a V-a, ce vizează realizarea proiectului cu genericul „Gr. Vieru – poetul candorii și al copilăriei”

DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII:
27.04.2021 – 24.05.2021 – Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu–Prim”, Chișinău.

Regulamentul integral de desfăşurare al concursului poate fi consultat aici

Related Posts