Divers Noutăți

Academia de Științe a Moldovei lansează „Săptămânii Științei”, dedicată celei de-a 30-a aniversări de la proclamarea independenței Republicii Moldova

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa a participat la evenimentul online de lansare a „Săptămânii Științei”, organizată de Academia de Științe a Moldovei (AȘM), dedicată celei de-a 30-a aniversări de la proclamarea independenței Republicii Moldova, împlinirii a 60 de ani de la fondarea AȘM și a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic, potrivit comunicatului oficial.

Ministrul Lilia Pogolșa a adresat felicitări întreg corpului academic din țara noastră, menționând că mediul științific prin performanță, muncă asiduă și dedicație profesională reprezintă potențialul științific al Republicii Moldova.

„Pe parcursul celor VI decenii de istorie instituțională, Academia de Științe a Moldovei, în comun cu institutele de cercetare și universitățile, prin potențialul lor de cunoaștere științifică, se implică activ în viața societății și contribuie la progresul și prosperitatea Republicii Moldova, exercitând rolul de consultant strategic al Guvernului privind stabilirea priorităților în domeniul cercetării fundamentale și aplicative. În acest onorabil interval de existență, Academia de Științe a Moldovei a oferit țării și lumii numeroși cercetători care au devenit personalități marcante în istoria științei, a generat idei și teorii inovatoare în diverse domenii ale științei și tehnologiei, a contribuit la transformarea invențiilor în tehnologii performante pentru binele națiunii și omenirii. În numele Ministerului Educației, Culturii și Cercetării îmi exprim înalta considerație și apreciere față de oamenii de știință, cărora le mulțumim pentru excelența în activitatea de cercetare, performanțele la nivel național și internațional” a mai menționat ministrul.

În cadrul „Săptămânii Științei”, dedicată împlinirii a 60 ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei și a 75 ani de la crearea primelor instituții de tip academic, AȘM organizează mai multe activități printre care Simpozion Internațional „Studiul artelor în context european”, Conferința științifică națională cu participare internațională „100 de ani ai Insulinei”, Conferința Științifică Internațională „Tehnologii moderne: actualitate și perspective”, la care vor participa reprezentanții mediului academic din țara noastră cât și de peste hotare.

P. www.comenzi.md, magazinul tău online

Related Posts