Cultural Noutăți

Anunț cu privire la concursul de proiecte culturale al Ministerului Culturii

Ministerul Culturii anunță lansarea concursului de proiecte culturale dedicat organizațiilor necomerciale pentru anul 2022, desfășurat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale.

Ministerul Culturii va finanța pentru anul 2022 proiectele culturale ale organizațiilor necomerciale în cuantumul a maximum 200 mii lei per proiect, asigurând maximum 80% din costul de implementare al unui proiect. Proiectele câștigătoare vor fi finanțate identic procentual cu punctajul acumulat, între 60 la 100% din suma solicitată de la minister.
Regulamentul poate fi consultat prin accesarea următorului link – www.legis.md

Termenul-limită de depunere a proiectelor culturale este data de 25 noiembrie 2021.

Proiectele culturale ale organizațiilor necomerciale urmează a fi înaintate la concurs pentru una dintre următoarele șase arii tematice:

  1. Arte vizuale
  2. Artele spectacolului
  3. Muzică
  4. Educație prin cultură
  5. Cultură scrisă
  6. Patrimoniu cultural

Fiecare proiect poate fi depus pentru finanțare pentru o singură arie tematică din cele menționate, la adresa electronică proiecteculturale2021@mc.gov.md

În condițiile Pandemiei Covid-19, ministerul recomandă elaborarea unor proiecte adaptabile acestui context, inclusiv prin includerea elementului on-line la faza de implementare.

Related Posts