Noutăți Noutăți editoriale

„Centenarul Unirii Basarabiei cu România” și cărțile care nu trebuie să lipsească din bibliotecă

Astăzi, 27 martie, 2018, în cadrul Academiei de Științe a Moldovei, a avut loc Sesiunea Științifică „Centenarul Unirii Basarabiei cu România”. În cadrul acesteia, domnul Gheorghe PRINI, directorul Editurii Știința, a subliniat faptul, că “în calitate de instituţie culturală, dar şi academică, avem un program editorial special, dedicat Centenarului, care a demarat acum câțiva ani, mai concret în anul 2014.”.

Punctul culminant ar putea fi considerat Albumul ”Basarabia în actul Marii Uniri de la 1918”, ediție ştiinţifică bilingvă (română și engleză), publicat la sfârșitul anului 2017, alcătuit şi structurat de Ion Ţurcanu şi Mihai Papuc.

O altă carte, încadrată în acest subiect, ”Sfatul Ţării. Documente (I)”, editată în 2016, a avut ca scop publicarea integrală, în premieră absolută, după o 100 de ani de la producerea evenimentului, a proceselor-verbale ale şedinţelor în plen ale Sfatului Țării.
În proces editorial se află acum volumul II (procesele-verbale ale Comisiei agrare), care va fi publicat în prima jumătate a acestui an.
Vor urma procesele-verbale ale Comisiei constituţionale, programate pentru a fi editate până la sfârșitul lui 2018 sau cel târziu la începutul anului următor. Toate aceste ediții sunt îngrijite de profesorul Ion Ţurcanu.

O derivată a subiectului Unirii este cartea de ”Interviuri cu membrii Sfatului Ţării” în presa anului 1918, care a văzut lumina tiparului acum câteva zile în colecția “Pagini despre Basarabia”. Ediţia este îngrijită de cercetătorul ieşean Victor Durnea.
Recent în colectia “Pagini despre Basarabia” a fost editată în limba româna cartea membrului titular al Academiei Române, Ștefan Ciobanu, fost membru al Sfatului Țării. Cartea întitulată ”Basarabia. Populația. Istoria. Cultura”, scrisă și tipărită în 1941 în limba franceză, a fost menită să facă cunoștință lumii cu destinul tragic al Basarabiei.

În aceeaşi colecţie „Pagini despre Basarabia” au apărut cărţile lui Nicolae Iorga, ”Neamul românesc în Basarabia” (ediție apărută în 2015) şi două volume ale cercetătorului istoriograf Gheorghe Bezviconi, ”Profiluri basarabene”, editate în 2017.

Pana la 1 Decembrie 2018 în colectia “Pagini despre Basarabia” vor fi publicate încă 2 titluri și anume: ”Basarabia în Parlamentul Marghiloman”. (Este vorba despre discuțiile la tema Basarabiei în Parlamentul României în perioada iunie – septembrie 1918) și un volum de Memorii și corespondență ale lui Ioan Pelivan, militant de vază al mișcării de eliberare națională, om politic, publicist, apărător și promotor al limbii române în Basarabia.

Tema Unirii e prezentă şi în cărţile de valorificare a patrimoniului literar-cultural, care au fost tipărite în colectia “Moștenire” a editurii. Este vorba de 2 volume de Scrieri ale poetului, folcloristului, publicistului și traducătorului Ion Buzdugan.
În aceeași colecție “Moștenire” au fost editate în 2017, 2 volume Scrieri de Dumitru Iov, basarabean prin adopție, născut în comuna Uricani, județul Botoșani. În 1918 ajunge cu unitatea sa militară în Basarabia, in Soroca, si rămâne aici timp de 22 de ani, până în 1940.

În final, domnul Director, Editura Știința, a menționat: “Bineînțeles că nu ne vom opri aici, valorificarea trecutului nostru istoric şi cultural trebuie să fie o preocupare permanentă, nu doar una prilejuită de aniversări, fie şi excepționale prin semnificația lor.
Ca dovadă, că nu ne vom opri aici, poate servi inițierea editării în colecția ”Moștenire” începând cu anul următor, a publicisticii și corespondenței lui Constantin Stere în 6 – 8 volume.”

Cărțile pot fi găsite în rețelele librăriilor Pro Noi, Cartea S.A. și Librarius din toată țara.

Related Posts

Leave a Reply