Noutăți Noutăți editoriale

Noutate editorială. Colecţia „Moştenire”. Nicolae Bălcescu. Opere

 

Volumul 1 al ediţiei de Opere ale lui N. Bălcescu cuprinde o serie de studii şi articole istorice, politice şi economice, orânduite în ordinea cronologică a elaborării lor, cele mai multe dintre ele fiind tipărite o singură dată în timpul vieţii autorului: Puterea armată şi arta militară de la întemeierea principatului Valahiei şi până acum, Cuvânt preliminariu despre izvoarele istoriei românilor, Românii şi fanarioţii, Ioan Tăutul, mare logofăt al Moldaviei, Logofătul Miron Costin, istoricul Moldaviei, Reforma soţială la români, Manualul bunului român ş.a.
Volumul mai conţine un studiu introductiv privitor la opera şi personalitatea scriitorului, un tabel cronologic al vieţii sale zbuciumate şi o secţiune succintă de note şi comentarii la textele incluse.

Volumul 2 al ediţiei cuprinde monografia Românii supt Mihai-Voievod Viteazul, operă de căpetenie a lui Nicolae Bălcescu, lucrare de o documentare excepţională şi de o probitate ştiinţifică exemplară, remarcabilă şi prin compoziţia ei, caracterul naraţiunii şi muzicalitatea frazei. Textul e însoţit de notele şi comenariile necesare, care fixează contextul în care a apărut lucrarea, locul şi data publicării acesteia. Urmează apoi un glosar al întregii ediţii şi o secţiune de iconografie încheie volumul, completând simţitor informaţia despre viaţa şi opera scriitorului.

Nicolae Bălcescu, unul dintre fruntaşii Revoluţiei de la 1848, este, în opinia lui Mircea Anghelescu, şi „primul istoric modern” al tuturor românilor, dar şi un maestru al naraţiunii şi evocării, recunoscut de istoricii literaturii.

Ediţie în două volume. Colecţia „Moştenire”, Editura Știința.
Studiu introductiv, tabel cronologic de Mircea Anghelescu.
Text îngrijit, notă asupra ediţiei, glosar de Andrei Rusu.

Related Posts

Leave a Reply