Noutăți

Noutăţi de la Editura Cartier

Noul roman al Tatianei Țîbuleac Grădina de sticlă, care a reușit într-o lună de la apariție să se impună în topul vânzărilor; o nouă carte pentru copii, scrisă de un scriitor  consacrat în literatura mare, Robert Șerban, cu ilustrații de Oana Ispir (colecția Codobelc);  două volume de proză și memorii scrisede Mihail Gh.Cibotaru  în ultimii zece ani de nevedere și un studiu despre demnitarii lui Ștefan cel Mare de istoricul Valentina Eșanu.

 Grădina de sticlă, de Tatiana Țîbuleac (Rotonda, roman). 

„Tatiana Țîbuleac revine, în forță, într-un alt context și la un alt nivel, la tema maternă, a copilului iubit/neiubit, a consecințelor tragice ale „neiubirii“, a remușcării, într-o carte la fel de tulburătoare ca și Vara în care mama a avut ochii verzi. Orfana care descoperă un Chișinău multicultural a fost înfiată dintr-un orfelinat sătesc de o femeie singură și ambițioasă, care vrea să-i ofere un viitor prosper ori poate cumpărată ca mână de lucru și exploatată la fel de nemilos ca în romanele lui Dickens? Întrebările te urmăresc și după lectura pasionantă a acestui roman de formație a unei fete care crește între două limbi și două culturi, în anii când se schimbă frontierele și sistemele politice. Grădina de sticlă reconfirmă intrarea în literatura de azi a unei scriitoare pe cât de talentate, pe atât de inteligente, care știe să alieze cruzimea observației și compasiunea față de suferință, scoțând la iveală tragedia destinelor și frumusețea vieții.” (Gabriela Adameșteanu)

„Tatiana Țîbuleac e o povestașă paradoxală. Ea știe, ca foarte puține scriitoare române contemporane, că „o poveste nu lasă niciodată lucrurile nerezolvate“. Mai știe că atunci când exiști „între coastele moi și fermecate ale poveștii“, adică între povestitor și eroul povestirii, ajungi să te împaci „cu răul și cu durerea, cu bolile și cu trădările“. Dacă în Vara în care mama a avut ochii verzi Tatiana Țîbuleac exorciza o lume a cruzimii dintr-o perspectivă fragil-masculină, în noul său roman ea povestește o lume aflată pe granița mișcătoare dintre coagulare și dezagregare, dintre Rusia și Europa, dintre luptă și fatalitate. Grădina de sticlă este, în mai multe feluri, romanul unei întregi generații feminine și al unei povestitoare pe cât de autentice, pe atât de surprinzătoare.” (Simona Sora)

 Cele patru aripi ale bunicii, de Robert Șerban. Ilustrații de Oana Ispir  (Cartier codobelc). 

Nu există nu pot! Nici aici, pe Pământ, dar nici pe planeta Arret. Iar în povestea fraților Anirc și Rodut despre voință este vorba, despre spirit de echipă, despre lucrurile înălțătoare (da!da!) pe care trebuie să le propui, indiferent de vârsta pe care o ai și de greutatea corpului, chiar. Totul e posibil!” (Robert Șerban)

Către voi, prin lumina întunericului (Volumul I), de Mihail Gh.Cibotaru (Cartier popular, memorii și nuvele). 

Să nu scrii de rău despre nimeni, dragul mamei – aceasta pare să fie deviza gravată pe scutul lui Mihail Gh. Cibotaru, prozator basarabean aparţinând generaţiei ’60, ajuns acum la ora bilanţurilor. Mai mult decât o carte de memorii, volumul constituie o frescă, pe cât de vastă, pe atât de amănunţită, a satului basarabean din perioada postbelică, cel care a şi dat prima generaţie încălţată, al cărei purtător de cuvânt este autorul nostru. Peste 500 de pagini de-o sinceritate copleşitoare, în care firul biografic se împleteşte cu destinele strămoşilor & contemporanilor săi, pentru a ţese o pânză epică acoperind peste şapte decenii…

Conştient că multe dintre cele scrise cu peniţa, se pot tăia cu bărdiţa. Dar nu şi tulpina însăşi…, Mihail Gh. Cibotaru  se poate considera un om împlinit – aşa crestat cum este, Pomul Vieţii sale stă în picioare! (Em. Galaicu-Păun)

Către voi, prin lumina întunericului (Volumul II), de Mihail Gh.Cibotaru (Cartier popular, romane). 

„De ce avem nevoie de aceste pagini? Firea omenească are obiceiul să uite ușor ce-a fost ieri și să trăiască cu ideea că cele mai mari și cele mai importante fapte se vor întâmpla abia mâine, dar mâine fără ieri nu există. Mâine se va întâmpla ceea ce noi am reușit să clădim ieri, pregătind schimbarea zilei de mâine.” (Iurie Colesnic)

Mari demnitari ai Țării Moldovei în domnia lui Ștefan cel Mare,  de Valentina Eșanu (Cartier istoric).

„În ultimele decenii s-au efectuat ample cercetări privind domnia lui Ştefan cel Mare și Sfânt, fiind vorba atât de marele voievod, cât și de politica sa internă şi externă, de programele sale politice, culturale şi ecleziastice. De cele mai multe ori în istoriografia românească în centrul atenției investigațiilor dedicate acestei perioade s-a aflat personalitatea lui Ștefan cel Mare cu capacitatea sa ieșită din comun de a examina și de a lua decizii, de a acționa în multitudinea de situații și probleme, care i le-a pus în față viața, istoria cu multiplele lor fațete în condiții de pace, de război și multe alte împrejurări și activități. Cu toate acestea continuă să rămână neelucidate un şir de aspecte privitoare la această epocă, în special, în cele ce ţin de personalităţile din anturajul direct al voievodului şi al curţii sale. Scoatem în evidență aceste din urmă aspecte, deoarece voievodul a putut să se manifeste din plin, pe cele mai diverse planuri, nu numai datorită calităţilor sale personale, dar şi prin contribuţia şi activitatea unui anumit cerc de mari bărbaţi ai Țării Moldovei, care s-au format şi s-au manifestat în calitate de înalţi demnitari de stat, de comandanţi militari, oameni de cultură şi care, prin efortul lor conjugat de susţinători ai lui Ştefan cel Mare, au dat acea strălucire epocii, ecoul căreia se face simţit până în zilele noastre”. (Valentina Eșanu)

Cărțile Cartier pot fi procurate online pe shop.cartier.md și în toate librăriile bune din România și Republica Moldova.

Related Posts

Leave a Reply