Noutăți Noutăți editoriale

Despre realităţile basarabene în ani de război în cartea: „Reconstituiri. Jurnal. Corespondenţă” Paul Mihail, Editura Știința

 „Aș dori, că dacă există o lege a reîncarnării, sufletul meu, plin de simțurile adunate din documentele manuscrise și cărți, să se încarneze într-un copil din satele Orheiului, Lăpușnei și Sorocei.ʺ
(Paul Mihail)

Fiu de preot, născut la Cornova, în țunutul Orhei, la 29 iunie 1905, Paul Mihail a cunoscut, ca majoritatea celor ridicați din lumea rurală, greutăți ce păreau, uneori de neînfrânt. A găsit însă în el și în familia pe care a creat-o forța care i-a marcat destinul uman și științific.
Rămas orfan de mic, avea să se remarce, ca elev la Seminarul Teologic din Chișinău și de Istorie din Iași, printr-o disciplină și sete de cunoaștere exemplare. Ni s-a păstrat de la tânărul învățat Paul Mihail pagini de mare frumusețe literară, privind bucuria și emoția pe care i-o dădeau – la capătul unei veritabile mucenicii – descoperirile documentare despre poporul său. (Acad. Ștefan Ștefănescu) (p. 3-6)

A adunat cu răbdare de furnică și putere de uriaș, spre pilda generațiilor tinere de istorici, sute de documente inedite despre trecutul nostru spiritual, descoperite în arhive străine, pe care le-a publicat, pe unele le-a adus în țară și le-a dărui ca un filantrop instituțiilor publice.
Niciodată îndeajuns răsplătit și prețuit de cei puternici, potrivit înaltelor sale însușiri, n-a avut parte de locul cuvenit într-o universitate sau un centru academic de cercetări. Dar s-a ridicat mai presus de ʺosteneala de putereʺ, mai presus de calvarul în care i-a fost dat să trăiască, slujind fără regret știința neamului său. (Acad. Virgil Cândea)

Dorim să prezentăm, o apariție editorială, marca Editura ȘTIINȚA, Paul Mihail. Reconstituiri. Jurnal. Corespondenţă.

Volumul în cauză reprezintă o selecţie de texte din moştenirea pe care ne-a lăsat-o teologul şi cărturarul Paul Mihail, slujitor fidel al Ortodoxiei şi ştiinţei istorice româneşti, originar din Basarabia, născut în satul Cornova, Orhei (1905-1994). În cele trei secţiuni distincte, Reconstituiri. Jurnal şi Corespondenţă, cartea cuprinde o serie de texte autobiografice, şapte profiluri inedite ale unor preoţi de ţară, cunoscuţi de autor în deplina lor activitate, un jurnal al cărturarului din anii celui de-al Doilea Război Mondial, care reflectă realităţile basarabene din aceşti ani, şi o selecţie din corespondenţa preotului Paul Mihail cu consătenii săi de la Cornova, Orhei, între anii 1957 şi 1994. Ediţie îngrijită de Zamfira Mihail şi Mihai Papuc. Prefață: acad. Ștefan Ștefănescu.

Cartea poate fi achiziționată online http://stiinta.asm.md/

Sursa foto aici

Related Posts

Leave a Reply