Istorie O carte pe zi Recenzii de carte

O carte pe zi. „România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010)”, Bogdan Murgescu, Editura Polirom

Bogdan Murgescu este profesor doctor la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii din Bucureşti. Distins cu Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române pentru lucrarea Circulaţia monetară în Ţările Române în secolul al XVI‑lea (1996). Astăzi, vă recomandăm însă o altă carte, „România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010)”, Editura Polirom.
Înapoierea economică în raport cu majoritatea ţărilor europene, îndeosebi cu ţările occidentale care servesc drept termeni de comparaţie, reprezintă o problema crucială pentru societatea româneasca. Volumul urmăreşte istoricul acestei înapoieri economice pe parcursul a mai mult de cinci secole. Analiza realităţilor românesti mai vechi sau mai noi este intregită prin comparaţia cu alte ţări periferice din Europa, în special cu un grup de trei ţări (Danemarca, Irlanda, Serbia) ce la 1500 se aflau la un nivel similar de (sub)dezvoltare cu Ţările Române, dar care ulterior au evoluat extrem de diferit. Performanţa lor relativă serveşte la înţelegerea mai clară a constrângerilor, realizărilor şi eşecurilor din istoria economică a României. Concluziile aduc numeroase corective imaginii prevalente despre trecutul economic al României, precum şi elemente care verifică sau îmbogăţesc unele aspecte ale teoriilor mondiale despre dezvoltarea economică pe termen lung.
“Pornind de la ideea că înţelegerea corectă a situaţiei noastre de azi trebuie să aibă adâncime istorică şi o dimensiune comparatistă, am reconstituit felul în care decalajele economice s-au acumulat în diversele perioade istorice scurse de la 1500 încoace, şi am analizat cum s-au dezvoltat un grup de 3 ţări care acum 5 secole erau cam la fel de puţin dezvoltate ca şi teritoriile româneşti: Danemarca, Irlanda şi Serbia. Aceste experienţe istorice ne arata atât greşelile pe care ar fi bine să le evitîm, cât şi unele dintre căile prin care o ţară poate să depaşească subdezvoltarea şi să intre în clubul select al ţărilor prospere”, spune profesorul Bogdan Murgescu.
Premiul „Eugeniu Carada” pentru Economie, acordat în cadrul Galei Premiilor Marii Loji Naţionale, 2011Premiul „Historia Magistra Vitae”, acordat de Jurnalul Naţional în cadrul concursului „Cartea de Istorie”, 2010

Premiul „CriticAtac” pe 2010 pentru cea mai importanta carte care tratează teme sociale, politice şi ideologice relevante pentru societatea româneasca de azi, acordat de CriticAtac.

Vizualizaţi un interviu cu autorul, realizat de redacţia CriticAtac

Lucrări publicate: Istorie românească – istorie universală (600‑1800) (1994), A fi istoric în anul 2000 (2000), Istoria României în texte (coord., 2001), Revoluţia română din decembrie 1989. Istorie şi memorie (coord., Polirom, 2007), România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500‑2010) (Polirom, 2010) (volum distins cu Premiul „Historia Magistra Vitae”, acordat de Jurnalul Naţional în cadrul concursului „Cartea de Istorie”, Premiul „CriticAtac” şi Premiul „Eugeniu Carada” pentru Economie), potrivit polirom.ro

Related Posts

Leave a Reply