Cultural Divers Noutăți

Copiii din clasele VII-XII din toată republica sunt invitaţi să participe la Concursul de postere „Amicii lecturii”

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Baștina Radog SRL, Revista „a”Mic”, Săptămânalul „Florile dalbe” lansează Concursul de postere „Amicii lecturii” in memoriam Alexandrina Rusu, fost redactor-șef al revistei „a”Mic”.

Concursul are ca scop stimularea interesului copiilor pentru lectură, creație și generarea unor idei originale, moderne de promovare a lecturii.

Detalii despre desfășurarea concursului
1. Concursul se desfășoară în perioada decembrie 2018 – aprilie 2019.
2. La concurs participă copiii din clasele VII-XII din toată republica.
3. Participanții vor realiza câte un poster de promovare a cărții și lecturii care va întruni următoarele cerințe:
– să fie realizat pe suport de hârtie (de dimensiunea A 3) sau în format electronic PDF;
– să aibă un design atractiv și original;
– să nu fie plagiat;
– să transmită clar mesajul;
– să fie colorat;
– să aibă un conținut actual, concis și să includă la alegere: desene, imagini, simboluri și alte elemente relevante, moto/slogan (scurt text) care să-i încurajeze, atragă pe copii la lectură etc.;
– să aibă o structură și o legătură logică între elementele pe care le conține.
4. Tehnica de executare a posterelor pe hârtie sau la calculator (utilizând programe de realizare în format electronic) este la discreția participanților.
5. Lucrările se prezintă nesemnate. La lucrare se anexează o fișă conținând datele personale ale participantului: numele și prenumele, vârsta, liceul/școala și clasa în care învață, adresa la domiciliu, numărul de telefon la care poate fi contactat, adresa de e-mail.
6. Lucrările care nu vor corespunde criteriilor expuse mai sus nu vor fi admise la concurs.
7. Lucrările pe suport de hârtie vor fi prezentate personal sau prin poștă, la adresa: Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, str. Șciusev 65, Chișinău 2012, Pentru concursul „Amicii lecturii”.
8. Lucrările în format electronic vor fi expediate pe adresa e-mail bncreanga@dnt.md
9. Termenul limită de prezentare – 15 martie 2019.

Evaluarea lucrărilor, totaluri

1. Pentru evaluarea lucrărilor prezentate la concurs va fi desemnat un juriu format din reprezentanți ai instituțiilor organizatoare.
2. Juriul va stabili baremul de evaluare şi va aprecia lucrările conform următoarelor criterii:
– respectarea condițiilor și a criteriilor de prezentare stabilite prin Regulamentul Concursului;
– originalitatea și caracterul persuasiv al lucrării;
– actualitatea mesajului;
– designul posterului;
– aspectul general al lucrării.
3. Juriul va desemna câștigătorii Premiilor I, II, III și ai mențiunilor de participare pe două categorii de vârstă (clasele VII-IX și X-XII).
4. Festivitatea de premiere va avea loc în cadrul Salonului Internațional de Carte pentru Copii şi Tineret (aprilie 2019). Câștigătorii concursului vor fi anunțați personal la telefon sau prin e-mail.
5. Cele mai bune lucrări vor fi expuse în spațiile expoziționale, pe pagina de Facebook și pe site-ul Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” www. bncreanga.md.

Pentru informații suplimentare ne contactați la telefonul 022 00 35 95

Related Posts

Leave a Reply