Noutăți Noutăți editoriale

Noutăţile Editurii Ştiinţa. Alecu DONICI. OPERE, FABULE. POEZII. TRADUCERI

Editura Ştiinţa are o istorie de mai bine de o jumătate de secol, fiind cea mai veche instituţie editorială din spaţiul Republicii Moldova. Fondată în 1959 în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei în scopul valorificării editoriale a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale savanţilor din republică, Editura Ştiinţa a tipărit pe parcursul timpului mai mult de 8.700 de titluri de carte şi reviste ştiinţifice într-un tiraj de peste 26 milioane de exemplare. 

Cea mai recentă apariţie, pe care o propune editura este cartea Alecu Donici. Opere, Fabule. Poezii. Traduceri. 

Scrierile lui Alecu Donici sunt distribuite în ediţia de faţă în două compartimente distincte: Opere originale (fabule şi poezii, publicate în timpul vieţii în volume şi în periodice, precum şi câteva postume – un fragment dramatic în versuri şi două fabule) şi Traduceri (la traducerile deja cunoscute cititorului din A. S. Puşkin şi Antioh Cantemir, se mai adaugă patru texte care se publică pentru prima oară: Toată viaţa femeiască în câteva ceasuri de Osip Senkowski, două texte ale lui A.I. Zaşciuk despre Marea Neagră şi împrejurimile ei şi Eparhia Chişinăului, un fragment din memoriile căpitanului francez Jacques Moreau de Brasey cu referinţă la bătălia de la Stănileşti pe Prut în 1711). Ediţia este însoţită de un studiu introductiv, Alecu Donici, azi, de un tabel cronologic şi se încheie cu o secţiune de note şi comentarii la texte şi una de iconografie, care completează informaţia despre scriitor şi opera sa.
Volumul, ca și întreaga Colecție „Moștenire”, este destinat cercetătorilor literari, istoricilor, jurnaliștilor, studenților, profesorilor și elevilor, celor interesați de moștenirea literară a lui Alecu Donici.

Related Posts

Leave a Reply