Cultural Noutăți

Continuă concursul republican „Noi aventuri ale personajelor preferate în benzi desenate” organizat de Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”

Continuă concursul republican „Noi aventuri ale personajelor preferate în benzi desenate” organizat de Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”. Termenul limită de prezentare a lucrărilor este n16 martie 2018, transmit organizatorii pe pagina evenimentului. La concurs participă: elevi din clasele VII-X.

Condiţiile concursului: 

• Participanții vor inventa o nouă povestire/aventură a personajului/personajelor literare preferate, redată într-un colaj de 6-18 desene, realizate manual pe câteva foi de hârtie A4 (câte 4-6 desene pe fiecare foaie), și textul înserat în bulele de dialog.
• Textul va corespunde imaginii și va respecta normele limbii române (punctuație, linii de dialog).
• Derularea acțiunii va fi logică și coerentă.
• Desenele în cadrul benzii desenate vor fi numerotate, în corespundere cu ordinea în care urmează.
• Benzile desenate vor fi creative și pot aborda un stil umoristic.
• Fiecare participant va prezenta doar o singură lucrare.


• Lucrările se prezintă nesemnate. La lucrare se anexează o fișă conținând:
– numele personajului/personajelor și denumirea operei literare din care fac parte;
– datele personale ale participantului: numele și prenumele, vârsta, liceul/școala și clasa în care învață, adresa la domiciliu, numărul de telefon la care poate fi contactat, adresa de e-mail.
• Lucrările vor fi prezentate, personal sau prin poştă, la adresa: Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, str. Şciusev 65, Chişinău 2012, cu menționarea Pentru concursul „Noi aventuri ale personajelor preferate în benzi desenate”.

Criterii de evaluare a lucrărilor: originalitatea subiectului povestirii/aventurii, claritatea mesajului, aspectul creativ al benzii desenate, aspectul general al lucrării etc.

Totalizări:
Juriul va desemna câștigătorii Premiilor I, II, III și ai mențiunilor de participare.
În cazul lucrărilor cu mai mulți autori, premiul va fi împărțit între ei.
Festivitatea de premiere va avea loc în cadrul Salonului Internațional de Carte pentru Copii şi Tineret (aprilie 2018). Câștigătorii concursului vor fi anunțați personal la telefon sau prin e-mail.

Cele mai bune lucrări vor fi expuse în spațiile expoziționale, pe pagina de facebook și pe site-ul Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” www.bncreanga.md 


Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs le puteţi obţine la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”. Tel. 022 00 95 35

Related Posts

Leave a Reply