Fragmente literare Noutăți Programa școlară

Fragment. Manualul Bunului Român. Nicolae Bălcescu, Opere, Editura Știința

Vă propunem un fragment din Manulaul Bunului Român. 

Nicolae Bălcescu, Opere: Ediție în 2 volume, volumul 1, Chișinău, Editura Știința, 2018

Capitolul I

Dialog între un comisar de propagandă și un orășean

Menirea omului

Comisarul: Legea te învață cum trebuie să te porți în viața aceasta, ca să te învrednicești de veșnica fericire. Eu îți voi vorbi numai de acele bune năravuri ce se simt în fundul inimei oricărui om; îți voi arăta chipurile d-a fi fericit pre pământ și spre acest sfârșit aceea ce îți zic mai întâi sunt aceste două cuvinte: fă-te desăvârșit. Nu ve-i fi fericit decât făcându-te mai bun.

Orășanul: Ce va să zică a mă face desăvârșit?

Comisarul: Omul se desăvârșește când se face cât se va putea mai întreg în firea sa.

Orășanul: Ce trebuie ca omul să poată fi mai întreg în firea sa?

Comisarul: Trebuie ca iubirea lui să-și poată găsi hrană în familie, în patrie și în prietenie. Trebuie ca mintea lui să fie luminată și împodobită cu învățături; în sfârșit, trebuie ca el să-și poate dezvolta bărbăția și virtutea lui dupe puterile și plecările lui cele firești.

Orășanul: Dacă e așa, apoi văz că desăvârșirea mea stă mai mult în mâna celorlalți oameni, a părinților, a prietenilor mei ș-a stăpânilor lumei decât într-a mea.

Comisarul: Așa este. Însă tu ești stăpân pe faptele tale, bune sau rele; toată viața ta se ține mai mult de ceea ce hotărăști pe tot minutul. Silește-te dar pe cât poți a te desăvârși pe tine și pe vecinii tăi, și ei îți vor întoarce această facere de bine însutită. Îți vor arăta îndată că-n vremea aceasta în care ne-a născut Dumnezeu, nici un om nu e fără putere asupra celorlați oameni ș-asupra legilor ce-i stăpânesc. Acum îți voi zice numai atât: la tot ce ve-i face cere povață de la cugetul tău, astfel ca făcând fapta să te simți mai bun, mai înaintat pe calea desăvârșirei.

Volumul 1 al ediţiei de Opere ale lui N. Bălcescu cuprinde o serie de studii şi articole istorice, politice şi economice, orânduite în ordinea cronologică a elaborării lor, cele mai multe dintre ele fiind tipărite o singură dată în timpul vieţii autorului: Puterea armată şi arta militară de la întemeierea principatului Valahiei şi până acum, Cuvânt preliminariu despre izvoarele istoriei românilor, Românii şi fanarioţii, Ioan Tăutul, mare logofăt al Moldaviei, Logofătul Miron Costin, istoricul Moldaviei, Reforma socială la români, Manualul bunului român ş.a.
Volumul mai conţine un studiu introductiv privitor la opera şi personalitatea scriitorului, un tabel cronologic al vieţii sale zbuciumate şi o secţiune succintă de note şi comentarii la textele incluse.

Cartea poate fi găsită în librăriile din oraș.

Related Posts

Leave a Reply