Autori din Republica Moldova Noutăți Noutăți editoriale

Editura Ştiinţa anunţă despre noi apariţii editoriale

Editura Ştiinţa, cea mai veche editură din ţară, are un portofoliu vast de carte științifică și de popularizare, enciclopedii, dicționare de ecologie, studii culturale, management, cultură, istorie, critică și istorie literară, literatură clasică și contemporană.

Recent a lansat alte trei cărţi importante şi inedite.

Romulus Cioflec „Pe urmele Basarabiei. Note și impresii din revoluția rusească” (1927)

„Volumul cuprinde textul primei ediției a cărții lui Romulus Cioflec „Pe urmele Basarabiei. Note și impresii din revoluția rusească” (1927); textul inedit, cu referinţă la Basarabia, „Căutând îndărăt și căutând înainte” (1942) și scrisorile lui Romulus Cioflec către Garabet Ibrăileanu, trimise din Chișinău în perioada dintre anii 1916 şi 1922. „Pe urmele Basarabiei. Note și impresii din revoluția rusească” descrie realităţile societăţii basarabene în anii când s-a săvârşit Marea Unire de la 1918 şi în perioada imediat următoare, realităţi văzute şi trăite de un participant activ la acestea.
Volumul e însoţit de un studiu introductiv, de o cronologie asupra vieţii şi operei, de o anexă, de o secţiune de note şi comentarii şi de alta de iconografie, care completează informaţia despre scriitorul ardelean şi relaţia lui cu spaţiul dintre Prut şi Nistru.
Volumul, ca și întreaga Colecție „Pagini despre Basarabia”, este destinat cercetătorilor literari, istoricilor, jurnaliștilor, studenților și profesorilor, celor interesați de istoria Basarabiei.”

Dumitru Crudu. „Muzicanţii din Flutura”

„Volumul reprezintă o selecţie din prozele scurte ale lui Dumitru Crudu, cel mai bun nuvelist basarabean la ora actuală. Atenţia cititorului e menţinută prin suspansuri, surprize, lovituri de teatru, poante, prin laconismul detaliilor. Sunt istorii banale din cotidian sau aventuri incredibile, comedii involuntare şi drame autentice, uneori pe aceeaşi pagină.
Doi prieteni, mergând la cafele, îşi întâlnesc amicii făcând greva foamei lângă monumentul lui Ştefan cel Mare; decid să li se alăture, dar mai întâi merg şi se ghiftuiesc, pentru a suporta mai uşor condiţiile dure ale „protestului”; li se face rău, îi ia salvarea, medicii crezând că e din cauza foamei. O înmormântare, într-o zi ploioasă, coincide cu alegerile parlamentare şi angajaţii secţiei de votare încuie localul ca să-l petreacă pe ultimul drum pe răposat. Un motiv arhetipal (moartea şi înmormântarea) se suprapune pe un fapt al modernităţii (alegerile), totul amestecându-se în glodul autohton. Comedie, construită de imaginaţia autorului, dar reciclând materiale din lumea „reală” – cam asta e proza scurtă a lui Dumitru Crudu adunată în această antologie. Colecţia „Antologia prozei scurte” este destinată cititorului de narațiuni și îşi propune să adune texte de referinţă din nuvelistica naţională şi universală.”

Bogdan Petriceicu Hasdeu, „Scrieri, Volumul 17, Publicistică politică, Partea a III-a, (1871 – 1904), articole și studii de economie politică”

„Cu acest volum, este reluată ediţia “Scrieri” de Bogdan Petriceicu Hasdeu, ajunsă la volumul 16. Editura va continua să pună în circuitul ştiinţific noi valorificări ale operei magului de la Câmpina efectuate de către cercetătorii literari hasdeologi contemporani.

Materialul cuprins în acest volum este distribuit în două secţiuni distincte. Prima secţiune finalizează publicarea textelor de publicistică politică, începută cu volumul al 15-lea al ediţiei în cauză. Astfel, sunt puse la dispoziţia cititorului lucrările elaborate între anii 1871-1904. În cea de-a doua secţiune sunt incluse studiile şi articolele de economie politică ale autorului: lucrări originale publicate în volume şi în periodice ale timpului, precum şi câteva traduceri. O serie de note şi comentarii oferă informaţia bibliografică necesară privitor la anul şi locul apariţiei textelor în cauză, ediţiile în care acestea au fost reluate.
Volumul 17, ca și întreaga Colecție „Moștenire”, este destinat cercetătorilor literari, istoricilor, jurnaliștilor, studenților și profesorilor, celor interesați de moștenirea literară a lui Hasdeu.”

Related Posts

Leave a Reply