Lansări de carte Noutăți Noutăți editoriale

Emilian Galaicu-Păun lansează volumul A(II)Rh+eu & Apa.3D

Astăzi va avea loc lansarea volumului A(II)Rh+eu & Apa.3D, de Emilian Galaicu-Păun, apărut la Editura Cartier în colecția Rotonda

„Acesta e miezul iradiant – și inexorcizabil, de fapt – al poeziei lui Emilian Galaicu-Păun: coincidența dintre naștere și moarte, inseparabilitatea, indistincția lor.” (Al. Cistelecan)

„Sunt multe, foarte multe, de altminteri, reminiscenţe, în acest volum savant, ca şi o seamă de trimiteri; aluzii fie limpezi, fie de-a binelea absconse; docte, ba chiar doctissime sau insolite, începând cu exerga însăşi (din [Dr.] Gottfried Benn): «Iubirea mea puţine vorbe ştie:/ Ce bine-i lângă sângele tău», – de unde, unghiul de vedere, aşa-zicând, hematologic al acestui cvasimanual de «ars amandi».

Ceea ce (dimpreună cu o preţiozitate de ordin manieristic sau baroc, de concetismul său adică, de ostentaţia unor metafore scientiste şi, în cazul versurilor «filiforme», de vizualizarea/«caligrama» dublelor lanţuri ADN, pe lângă, uneori, fragmente de-o maximă simplicitate, ca ale unui, bunăoară, Góngora însuşi, când evocă viaţa umbratilă, la care se adaugă, în fine, «babilonia» unei triglosii, anume una româno-franco-rusă, ca şi subtilul joc paronomastic) face din Emilian Galaicu-Păun un autor de dragul căruia, de n-ar fi existat, termenul (mult mai puţin peiorativ decât s-ar vrea) sophisticated trebuia, pasămite, născocit.” (Şerban Foarță)

Apa.3D (…) devine imaginea cea mai potrivită a fluxului intertextual care străbate poezia lui Emilian Galaicu-Păun, cu adâncurile bântuite de moarte şi de (poeţi) morţi, dar curgând plin de viaţă (de un «élan vital», s-ar putea spune dezgropând vechiul concept al lui Henri Bergson) pentru a se vărsa în oceanul poeziei planetare.” (Mihai Iovănel)

Emilian Galaicu-Păun s-a născut la 22 iunie 1964 în s. Unchiteşti, c. Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti, din Republica Moldova, într-o familie de intelectuali. A absolvit Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Chişinău (1986) şi doctoratul la Institutul de Literatură „M. Gorki” din Moscova (1989). Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (1990) şi din România (1998). Membru al PEN Clubului. Redactor pentru Basarabia al revistei Vatra (Târgu-Mureş); redactor-şef al Editurii Cartier; autor-prezentator al emisiunii Carte la pachet de la Radio Europa Liberă. Cavaler al Ordinului de Onoare (Republica Moldova, 2012), Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer (România, 2014).

Cărţi publicate: a) Poezie: Lumina proprie, Literatura Artistică, 1986; Abece-Dor, Literatura Artistică, 1989; Levitaţii deasupra hăului, Hyperion, 1991; Cel bătut îl duce pe Cel nebătut, Dacia, 1994 (Premiul USM; Premiul special al USR); Yin Time, Vinea, 1999 (tradusă în limba germană de Hellmut Seiler, Pop-Verlag, Ludwigsburg, 2007); Gestuar, antologie, Axa, 2002; Yin Time (neantologie), Litera, 2004; Arme grăitoare, Cartier, 2009; A-Z.best, antologie Arc, 2012; Arme grăitoare, antologie (ediţie ne varietur), Cartier, 2015; b) Proză: Gesturi (Trilogia nimicului), Cartier, 1996 (Premiul USM); Ţesut viu. 10 x 10, Cartier, 2011, 2014 (premiul USM); c) Eseu: Poezia de după poezie, Cartier, 1999 (Premiul USM); d) Traduceri: Jean-Michel Gaillard, Anthony Rowley, Istoria continentului european, Cartier, 2001; Robert Muchembled, O istorie a diavolului, Cartier, 2002; Mario Turchetti, Tirania şi tiranicidul, Cartier, 2003; Michel Pastoureau, O istorie simbolică a Evului Mediu occidental, Cartier, 2004; Michel Pastoureau, Albastru. Istoria unei culori, Cartier, 2006; Michel Pastoureau, Ursul. Istoria unui rege decăzut, Cartier, 2007; Roland Barthes, Jurnal de doliu, Cartier, 2009; Edward Lear, Scrippius Pip, Arc, 2011 (Certificate of Honour for Translation, Londra); Michel Pastoureau, Negru. Istoria unei culori, Cartier, 2012; e) Ediții: Ilarie Voronca, peste diagonala sângelui, Cartier de colecție, 2016; Eugen Cioclea: Dați totul la o parte ca să văd, Cartier de colecție, 2018.

Evenimentul va avea loc la ora 18.15, la Librăria din Centru (bd. Ștefan cel Mare, nr.126) din Chișinău.

Related Posts

Leave a Reply