Noutăți

Cenaclul Literar „Magia cuvântului” anunță Concurs de traducere, ediția a II-a, 2021

Cenaclul Literar „Magia cuvântului” în parteneriat cu Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova, propune un concurs de traducere a poeziei marelui lingvist Eugen Coșeriu. Alegerea poeziei este determinată de faptul că în anul curent se împlinesc 100 de ani de la nașterea celui care ne-a dus faima în lume, conform unui comunicat transmis de www.hasdeu.md

Condițiile:
Participanții la concurs:
Traducerea se admite în orice limbă. La prima ediție au venit traduceri în limbile engleza, spaniolă, franceza, italiană, rusă, germană. La acest concurs nu avem limită de vârstă. Condițiile: își însoțesc traducerea cu un succint CV, indicând numele, prenumele, anul de naștere, profesoara de limbă străină, instituția unde își face studiile sau lucrează, e-mail, nr. de telefon mobil și se anexează fotografia buletinului său de identitate sau certificatul de naștere.

Așteptăm traducerile și fotografiile pana la 30 mai pe adresele de e-mail: victoria_fonari@yahoo.com și daniela.gorincioi@yahoo.com.
La 30 iunie vor fi afișate rezultatele concursului pe pagina Bibliotecii Centrale.

În afara locurilor premiante, fiecare participant va avea o diplomă de participare. Laureații se vor regăsi în carte în format pdf., în spațiul virtual.

Textul pentru traducere :

Sângele Nostru

                        Eugeniu COȘERIU

Din sângele nostru

s-au hrănit atâtea popoare,

Din sângele nostru

s-au născut

poeți și cărturari ruși,

Mai ruși decât rușii

Din sângele nostru

s-au născut

voievozi, și regi maghiari,

hatmani de cazaci,

fruntași albanezi,

fruntași sârbi,

fruntași kirghizi.

Din sângele nostru s-au născut

cârmuitori,

eroi și vlădici greci,

Mai greci decât grecii.

Dar să nu vă temeți,

Nu! Nu vă cerem să ni-l dați înapoi –

Sângele pe care vi l-am dăruit,

la nord și la sud de Dunăre!

Vă rugăm numai să nu ni-l cereți

și pe cel

pe care îl mai avem.

Lăsați-ne și nouă

măcar câteva picături

ca să ne putem înfățișa cu ele,

ca noi înșine,

la judecata de apoi.

Concursul de traducere este la a doua ediție. Pentru a observa rezultatele primei ediții vă propunem să accesați link-ul:  http://dspace.usm.md

Din Istoricul concursului de traducere:

Ideea apărută în primăvara anului 2020 din motiv de a ne conecta online în lumea magică a cuvântului, care își dezvăluie puterea infinită a unei imagini scrise care are forță să ne întristeze sau să ne bucure, să ne ducă într-o lume a unei vigori interioare pe care o avem, dar pe care nu o cunoaștem. Cuvântul are rezistență arhetipală. Și am rămas surprinși de harta participărilor la acest concurs. Inițial ne gândeam că grupul-țintă de participanți vor fi cei din districtul mun. Chișinău, după cum și ne aflăm sub patronajul BC Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

La prima ediți echipa Cenaclului literar „Magia cuvântului” a adunat peste 30 de persoane participanți din afara spațiului Republicii Moldova, inclusiv din Elveția și SUA,  Marea Britanie și România, din Spania și Franța. Le suntem recunoscători profesorilor care au participat în cadrul concursului.

Related Posts