Divers Noutăți

A demarat a treia etapă a Concursului republican „Pedagogul anului”, ediția 2021

Secretarul de stat în domeniul educației  Natalia Grîu  a convocat recent prima ședință a Comisiei de concurs pentru desfășurarea etapei a treia a Concursului republican „Pedagogul anului”, ediția 2021. Ședința în regim online a întrunit reprezentanți ai instituțiilor de învățământ general din țară, ai Academiei de Inovare și Schimbare prin Educație și ai Institutului de Științe ale Educației, potrivit comunicatului oficial al ministerului.

Etapa a treia a concursului se va desfășura în perioada 29 aprilie – 21 mai, în două faze. În prima fază, membrii Comisiei vor examina dosarele participanților și vor evalua candidații la proba orală „Inteligența profesională”. În a doua fază, candidații selectați vor susține: proba „Ora publică”, proba de ingeniozitate ad-hoc, tema pentru acasă – discursul „În numele viitorului”.

La etapa republicană a concursului din acest an participă 55 de cadre didactice. Deținătorilor premiului I de la fiecare nominalizare li se va acorda trofeul „Pedagogul anului” și câte un premiu bănesc în valoare de 50000 lei. Deținătorii premiului II vor beneficia de un premiu a câte 25000 lei și vor primi Diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Deținătorilor premiului III li se va oferi un premiu a câte 15000 lei și Diploma de onoare a ministerului. Totodată, învingătorilor li se va acorda gradul didactic următor celui pe care îl dețin sau li se va confirma gradul didactic superior, în cazul în care aceștia îl posedă.

Concursul republican „Pedagogul anului” se organizează anual în vederea sporirii prestigiului profesiei de pedagog, stimulării activității creative, promovării experienței avansate și inovatoare, precum și în vederea motivării pentru autoformare și avansare în cariera didactică.

Related Posts