Cultural Noutăți

Înscrieri pentru Şcoala de vară online „Actualitatea concepției lui Eugeniu Coşeriu”, Ediția a V-a.

Asociația cultural-științifică „Eugenio Coseriu” Catedra de limba română și lingvistică generală organizează în perioada 30 august-4 septembrie 2021 Şcoala de vară online Actualitatea concepției lui Eugeniu Coşeriu. Ediția a V-a.

Școala de vară Actualitatea concepției lui Eugeniu Coşeriu. Ediția a V-a, care se va desfășura în perioada 30 august – 4 septembrie 2021, continuă tradiția școlilor de lingvistică dedicate lui E. Coșeriu din anii anteriori (2012, 2013, 2016, 2020). Ediția din anul acesta este dedicată Centenarului Eugeniu Coșeriu și se înscrie în seria evenimentelor desfășurate până în prezent, cu acest prilej: al VIII-lea Congres Internațional Linguistica Coseriana: Coseriu’s Linguistics. Origin and Actuality, 16-18 iunie 2021, Universitatea din Zürich; Sesiunea științifică Eugeniu Coșeriu – 100 de ani de la naștere, 27 iulie 2021, Academia Română, Filiala Iași; Comemorarea a 100 de ani de la nașterea lui Eugeniu Coșeriu, 27 iulie 2021, Universitatea BabeșBolyai din Cluj-Napoca; evenimentul Omul şi limbajul. Centenar Eugeniu Coșeriu, 27 iulie 2021, Muzeul Naţional al Literaturii Române din București, lansarea volumului Eugeniu Coșeriu: vocația universalității (ed. Gheorghe Popa, Chișinău, Editura Știința, 2021) la Biblioteca Municipală B. P.
Hasdeu, Chișinău, 27 iulie 2021 ș. a.

Ediția din anul acesta va fi una specială, deoarece este dedicată Centenarului Coșeriu. În acest context, obiectivul nostru este dublu: să aducem în actualitate modelul (cultural și uman) Coşeriu, în amploarea sa, și să punctăm liniile de forță ale teoriei lingvistice coșeriene, numită și lingvistică integrală. Și de data aceasta, vor participa, cu prelegeri și conferinţe, profesori din străinătate (Germania, Elveția, Spania, Italia, Japonia, Uruguay, Chile) și din țară (de la universitățile din Cluj-Napoca, Iași, Timișoara), care se vor alătura colectivului didactic al Centrului de studii integraliste „Eugeniu Coşeriu” de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Cursurile sunt adresate studenților, masteranzilor şi doctoranzilor în domeniul lingvisticii, profesorilor care doresc o perfecţionare a cunoştinţelor în domeniu, precum și tuturor celor interesați de știința / științele limbajului. Conferințele și seminariile se vor desfășura online și sunt gratuite. La finalul Şcolii de vară, toți cursanţii vor primi diplomă de participare. Cei care doresc să participe la Școala de vară Actualitatea concepției lui Eugeniu Coşeriu.

Ediția 2021 sunt rugați să trimită un CV și un mesaj în acest sens la adresa de e-mail: scoalacoseriu2020@gmail.com

Comitetul ştiinţific:
Ioan-Aurel Pop, Academia Română, București (România)
Mircea Borcilă, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (România)
Ileana Oancea, Universitatea de Vest din Timișoara (România)
Lucia Cifor, Universitatea Al. Ioan Cuza, Iași (România)
Magdalena Viramonte de Avalos, Universidad de Cordoba (Argentina)
Alfredo Matus Olivier, Academia Chilena de la Lengua (Chile)
Johannes Kabatek, Universität Zürich (Elveția)
Wolf Dietrich, Universität Münster (Germania)
Oscar Loureda Lamas, Universität Heidelberg (Germania)
Vincenzo Orioles, Università degli Studi di Udine (Italia)
Giovanni Gobber, Università Catolica di Milano (Italia)
Emma Tamaianu-Morita, Kindai University, Osaka (Japonia)
Ana Agud, Universidad de Salamanca (Spania)
Adolfo Elizaincín, Academia Nacional de Letras, Montevideo (Uruguay)

Comitetul de organizare:
Eugenia Bojoga, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (România)
Oana Boc, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (România)
Cornel Vîlcu, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (România)
Cristian Pașcalău, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (România)
Marius Nagy, Universitatea din Tours (Franța)
Cristina Varga, Universitatea Catolică de Vest, Angers (Franța)
Elena Faur, Institutul de Lingvistică „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca (România)Nadia Obrocea, Universitatea de Vest, Timișoara (România)

Sursa poză, captură ecran https://coseriu100.info/ro/coseriu100-ro/

Related Posts