Autori din Republica Moldova Noutăți

(Audio) Dicționar de teorie literară. Aliona Grati și Nina Corcinschi. Editura Arc

Vă recomandăm “Dicționarul de Teorie Literară” Aliona Grati și Nina Corcinschi. Editura Arc. Adresat nu doar studenților, masteranzilor, cercetătorilor, profesorilor dar și oricărui intelectual de diferită formație. Sunt 950 de definiții urmate de fragmente cu comentarii critice care ilustrează funcționalitatea noțiunilor în analize pe texte concrete. Dicționarul explică termeni și noțiuni de istorie, critică literară, literatură universală și comparată, estetică, metrică, retorică etc.

Aliona Grati este un critic și istoric literar, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar din Republica Moldova.

Nina Corcinschi este doctor în filologie, conferențiar universitar, director adjunct al Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova.

Pentru o prezentare mai amplă, vă invităm să audiați cronica audio:

Editura Arc. 500 pagini. Anul apariției 2017. ISBN: 978-9975-0-0036-9
Fotografie preluată de pe http://alionagrati.net/

Related Posts

Leave a Reply